Showing result for
Sukh Sagar Small

225.00
श्रीमद् भागवत महापुराण


Want this product, Please Call at: 8795599971 or Message:

                                                               श्रीवेदव्यास द्वारा रचित-

                             श्रीमद् भागवत महापुराण

                                                                         अर्थात्         

                                         सुखसागर

                                                   (महामुनि श्रीशुकदेवजी द्वारा राजा परिक्षिति

                                                          को सुनाई गई भागवत सप्ताह कथा

                                                                           लेखक:

                                                                    महर्षि वेदव्यासजी

                                                                       भाषा अनुवाद:

                                                                    पंo रामलग्न पाण्डेय 

                                                       

                       

PAGES 448
HEIGHT 22 CM
WIDTH  14 CM
WEIGHT  590 GM
RETURN NO